Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής σε συναντήσεις με θεσμικά όργανα της πολιτείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής στο πλαίσιο της ενίσχυσης του διαλόγου με θεσμικά όργανα της πολιτείας και της προσπάθειας ενεργούς συμμετοχής του στη διαμόρφωση των πολιτικών δημόσιας υγείας στη χώρα μας, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 15/4/2019 μία σειρά σημαντικών συναντήσεων. Το ΔΣ συναντήθηκε με τον...
Read More: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής σε συναντήσεις με θεσμικά όργανα της πολιτείας