Πρόεδρος:
Χατζηχριστοδούλου Χρήστος – Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αντιπρόεδρος:
Λεοτσινίδης Μιχάλης – Εργαστήριο Υγιεινής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Γενικός Γραμματέας:
Μπενέτου Βασιλική – Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής, ΕΚΠΑ

Μέλος – Σύμβουλος:
Δαρδαβέσης Θεόδωρος – Εργαστήριο Υγιεινής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μέλος – Σύμβουλος:
Λιονής Χρήστος – Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης