ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής αποτελεί επιστημονικό φορέα που εκπροσωπεί τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων της Ελλάδας με γνωστικό αντικείμενο σχετιζόμενο με τη Δημόσια Υγεία.  Το  ΔΣ του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής ζήτησε συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας κ. Διγαλάκη προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν τη διατήρηση και ενίσχυση των δράσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 2020 στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. .  Αφού αναγνωρίστηκε η σημαντική συμβολή των Εργαστηρίων Υγιεινής και Επιδημιολογίας στην αντιμετώπιση και επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου COVID-19, συζητήθηκε  η ανάγκη ανάληψης και υλοποίησης πρωτοβουλιών που θα υποστηρίξουν το επιστημονικό έργο και την ερευνητική δραστηριότητα των Εργαστηρίων καθώς και την απρόσκοπτη ακαδημαϊκή τους λειτουργία κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Τονίστηκε ότι στην κρίσιμη περίοδο την οποία διανύουμε τα Εργαστήρια Υγιεινής – πέραν του ακαδημαϊκού τους ρόλου στην εκπαίδευση  των επαγγελματιών υγείας στην πρόληψη και αντιμετώπιση των νεοεμφανιζομένων λοιμωδών νοσημάτων – μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και σε προγράμματα αγωγής υγείας και επικοινωνίας του κινδύνου σε σχετικά θέματα υγείας(Health promotion and Risk Communication) στον γενικό πληθυσμό. Επιπλέον, κρίθηκε απολύτως απαραίτητο τα Εργαστήρια να ενισχυθούν με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και εργαστηριακό και τεχνολογικό εξοπλισμό προκειμένου να  συνεχίσουν αλλά και να επεκτείνουν την επιδημιολογική και εργαστηριακή επιτήρηση του COVID-19.

Το ΔΣ του Φόρουμ μετέφερε στον κ. Υφυπουργό την  πρόθεση των μελών του να συνεχίσουν αμείωτα την προσφορά των υπηρεσιών τους προς την πολιτεία για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        H Γενική Γραμματέας

Χατζηχριστοδούλου Χρήστος                                                             Μπενέτου Βασιλική

 

Κατεβάστε και το αρχείο ΕΔΩ