Το FORUM ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ διοργάνωσε το 1ο webinar για το 2017 με θέμα “Obesity, altered metabolism, and risk of prostate cancer”” με κύρια ομιλήτρια την Lorelei Mucci – Associate Professor of Epidemiology | Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Το webinar διεξήχθη στις 16/03/2017 ημέρα Πέμπτη στις 16:45