Το Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2009 και αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Προσωπικού των Σχολών Επιστημών Υγείας ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Κάθε χρόνο ένα από τα Εργαστήρια Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Κοινωνικής Ιατρικής της χώρας, διοργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ, με κύριο στόχο την ανταλλαγή απόψεων και διαμόρφωση κοινής πολιτικής σε θέματα Δημόσιας Υγείας και την ανάπτυξη δικτύου κοινής ερευνητικής δραστηριότητας. Φέτος είναι η 7η χρονιά και το Συνέδριο θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Πάτρα από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου 2017.
Το φετινό κεντρικό θέμα του Συνεδρίου είναι «Η Δημόσια Υγεία στο Προσκήνιο: Πρόληψη, Προαγωγή, Ποιότητα». Έμφαση θα δοθεί στις προοπτικές για έρευνα, ανάπτυξη μεθοδολογιών και ανταλλαγή απόψεων με τελικό στόχο την καλύτερη πρόληψη των ασθενειών, την προαγωγή πιο υγιεινών τρόπων ζωής και τη βελτίωση της ποιότητας της Δημόσιας Υγείας.
Το Συνέδριο ενδιαφέρει όλους τους Επαγγελματίες Υγείας, ιατρούς, νοσηλευτές, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, και γενικότερα επιστήμονες των Επιστημών Υγείας, των Βιολογικών, Φυσικών, Οικονομικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής.