Παρακάτω βρίσκεται η λίστα με τα αντεπιστέλλοντα μέλη του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής

ΕπώνυμοΌνομαΙδιότηταΠανεπιστήμιοEmailCV
ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΕΔΙΠΙΩΑΝΝΙΝΩΝakoutsot@gmail.com
ΡΙΖΑΕΛΕΝΑΕΔΙΠΕΚΠΑ-ΙΑΤΡΙΚΗeriza@med.uoa.gr
ΟΡΦΑΝΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣΕΔΙΠΕΚΠΑ-ΙΑΤΡΙΚΗorfanos@nut.uoa.gr
ΠΑΝΤΑΖΗΣΝΙΚΟΣΕΔΙΠΕΚΠΑ-ΙΑΤΡΙΚΗnpantaz@med.uoa.gr
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΥποψήφια ΔιδάκτωρΠανεπιστήμιο Πειραιώςpkoufopoulou@outlook.com.gr