Εκλογές Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής

Στις 24/01/2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Λάρισα η Πρώτη Ειδική Σύνθεση (Εκλογική) ΓΣ με σκοπό την ανάδειξη των μελών του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ) του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής. Στις εκλογικές διαδικασίες συμμετείχαν συνολικά 24 τακτικά μέλη (20 εκλέκτορες και 4 υποψήφιοι που δεν ήταν...
Read More: Εκλογές Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής