Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής αποτελεί επιστημονικό φορέα που εκπροσωπεί τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων της Ελλάδας με γνωστικό αντικείμενο σχετιζόμενο με τη Δημόσια Υγεία.  Το  ΔΣ του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής ζήτησε συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας κ. Διγαλάκη προκειμένου να...
Read More: Δελτίο Τύπου

Εσπερίδα “Προπτυχιακή εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας” (5 Μαρτίου 2020)

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 στο Αμφιθέατρο του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εσπερίδα με θέμα «Προπτυχιακή εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας». Στην εσπερίδα παρουσιάστηκε η εμπειρία και το πρόγραμμα σπουδών όλων των σχετικών με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) μαθημάτων των τμημάτων Ιατρικής...
Read More: Εσπερίδα “Προπτυχιακή εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας” (5 Μαρτίου 2020)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής σε συναντήσεις με θεσμικά όργανα της πολιτείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής στο πλαίσιο της ενίσχυσης του διαλόγου με θεσμικά όργανα της πολιτείας και της προσπάθειας ενεργούς συμμετοχής του στη διαμόρφωση των πολιτικών δημόσιας υγείας στη χώρα μας, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 15/4/2019 μία σειρά σημαντικών συναντήσεων. Το ΔΣ συναντήθηκε με τον...
Read More: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής σε συναντήσεις με θεσμικά όργανα της πολιτείας