ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΤΣΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΤΑΜΙΑΣ

ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΜΕΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΜΕΛΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΜΕΛΟΣ