Πρόεδρος
Χριστάκης Χατζηχριστοδούλου

Αντιπρόεδρος
Βασιλική Μπενέτου

Γενικός Γραμματέας
Ευαγγελία Νένα

Ταμίας
Ιωάννα Τζουλάκη

Μέλη
Θεόδωρος Δαρδαβέσης
Ελένη Γελαστοπούλου
Εμμανουήλ Συμβουλάκης