1ο webinar για το 2018 με θέμα “Οι προτεραιότητες στις πολιτικές Δημόσιας Υγείας”

Το FORUM ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ διοργάνωσε το 1ο webinar για το 2018 με θέμα “Οι προτεραιότητες στις...
Περισσότερα: 1ο webinar για το 2018 με θέμα “Οι προτεραιότητες στις πολιτικές Δημόσιας Υγείας”